Domowy Kościół - Parafia św. Wojciecha w Kołobrzegu

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Wojciecha w Kołobrzegu
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Kołobrzegu
Przejdź do treści
Wspólnoty
Znakiem Domowego Kościoła są dwa greckie słowa: światło i życie, wpisane w kształt krzyża, wyrastającego spomiędzy dwóch złączonych obrączek, umieszczonych wraz z krzyżem w stylizowanej figurze domu. Domowy Kościół używa również znaku END — ikony Świętej Rodziny.

Założycielem Domowego Kościoła jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921–1987). Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele, działającym w ramach Ruchu Światło–Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy Kościoła w Polsce. Domowy Kościół łączy w sobie charyzmaty Ruchu Światło–Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipes Notre-Dame (END), tworząc właściwą dla siebie drogę, zwaną charyzmatem Domowego Kościoła.
Program formacyjny Domowego Kościoła kształtowany jest na podstawie materiałów formacyjnych Ruchu Światło–Życie i Equipes Notre-Dame, dokumentów Soboru Watykańskiego II oraz aktualnego nauczania Kościoła. Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim. Małżeństwa starają się wprowadzać w swoje życie tzw. “zobowiązania”. Zobowiązaniami tymi są:

1. codzienna modlitwa osobista (namiot spotkania),
2. regularne spotkanie ze Słowem Bożym,
3. codzienna modlitwa małżeńska,
4. codzienna modlitwa rodzinna,
5. comiesięczny dialog małżeński,
6. reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem i rodziną),
7. uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych.

Patronką Ruchu jest Maryja Niepokalana Matka Kościoła i Święta Rodzina. Świętem patronalnym jest Niedziela Świętej Rodziny.

Krąg tworzy 4–7 małżeństw sakramentalnych, najlepiej z jednej parafii, pragnących czerpać z łaski i mocy sakramentu, uczyć się żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Spotkanie miesięczne kręgu rodzin składa się z następujących części stałych:

- Dzielenia się życiem (dzielenie się wydarzeniami, radościami, troskami podczas symbolicznego posiłku);
- Modlitwy: dzielenie się Ewangelią, tajemnica różańca;
- Formacji: dzielenie się w atmosferze modlitwy realizacją zobowiązań, to znaczy osiągnięciami i trudnościami w rozwoju życia duchowego, omówienie nowego tematu

Spotkanie odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniach poszczególnych małżeństw. Nad spotkaniami czuwa ksiądz moderator. Przy naszej Parafii istnieją obecnie dwa kręgi - każdy z nich tworzy po 5 małżeństw. Jeśli wraz z małżonkiem masz pragnienie należeć do wspólnoty DK – zapraszamy serdecznie. Więcej informacji u księdza Proboszcza lub księdza Stanisława.


Parafia Rzymskokatolicka pw. świętego Wojciecha, 78-100 Kołobrzeg, ul. św. Wojciecha 7, tel. 0048 94 351 05 15, e-mail: wkolobrzeg@koszalin.opoka.org.pl
Wróć do spisu treści