Caritas - Parafia św. Wojciecha w Kołobrzegu

Parafia Rzymskokatolicka
pw. św. Wojciecha w Kołobrzegu
Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha w Kołobrzegu
Przejdź do treści
Wspólnoty
Pomimo tak wielkiego postępu cywilizacyjnego, wciąż między nami żyją osoby, które potrzebują naszego wsparcia. Może być to pomoc materialna, albo zwykłe towarzyszenie w przeżywanych przez nich problemach.

Parafialny Zespół Caritas to wspólnota, która wychodzi naprzeciw potrzebom niesienia pomocy, szczególnie osobom ubogim, dzieciom, starszym i chorym. W tym celu organizowane są liczne akcje charytatywne: o zasięgu ogólnopolskim (jak np. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom) lub tylko lokalnym (jak np. przedświąteczna zbiórka żywności). Każdego, kto chciałby stać się Apostołem Miłosierdzia, zapraszamy do współpracy w działaniach podejmowanych przez Caritas.
Celem Caritas jest działalność charytatywna i humanitarna dla zrealizowania potrzeb duchowych i materialnych człowieka, wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania.

Zadania Caritas to: krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna formacja charytatywna; prowadzenie działalności charytatywno - opiekuńczej; podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; przeciwdziałanie patologiom społecznym; pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; promocja i organizacja wolontariatu.
Parafia Rzymskokatolicka pw. świętego Wojciecha, 78-100 Kołobrzeg, ul. św. Wojciecha 7, tel. 0048 94 351 05 15, e-mail: wkolobrzeg@koszalin.opoka.org.pl
Wróć do spisu treści